Въпреки че всички поръчки за този вид стъклени парапети, които сме изпълнявали са с изображението на Горгоната, има много други опции за получаване на по-нестандартна визия на парапетите. Върху стъклото може да се изобрази всичко или да се вгради изображение в стъклото.

Парапети с дизайн върху стъклото